A felszín mögött

Kedves Látogató!


Az angol nyelv legalapvetőbb nyelvtani szabályairól lehet olvasgatni konyhanyelvi magyarázatokkal és példákkal tűzdelve. Az oldal folyamatos feltöltés alatt áll, a "tananyagok" pedig folyamatosan íródnak A későbbiekben lesz lehetőség letölteni feladatlapokat is! Hasznos tanulást kívánunk!HATÁROZATLAN NÉVELŐ (A/AN)


Ebben a részben a határozatlan névelővel fogunk foglalkozni. A határozatlan névelő azt jelenti, hogy nem határozza meg pontosan az adott dolgot, amiről beszélünk. Nem mondja meg milyen, kié, semmilyen plusz információt nem oszt meg. Másképp fogalmazva, ha általánosságban beszélünk valamiről/valakiről.
Az angolban a határozatlan névelőt: az A és az AN. Jelentésük azonos: EGY
Példák: egy ember ( nem tudjuk milyen ember, honnan jött, kicsoda stb.)
egy virág ( nem tudjuk milyen virág, hol van, kié)
egy tábla ( nem tudjuk melyik tábla, milyen tábla)
azaz általánosságban beszélünk az adott tárgyról.
an apple- egy alma
an elephant- egy elefán
an umbrella- egy esernyő
a table- egy asztal
a tree- egy fa
a cloud- egy felhő

Mondatokba foglalva:
This is a table. Ez egy asztal
That is a tree. Az egy fa.
This is an umbrella. Ez egy esernyő.
I want an apple. Akarok egy almát.
A man is sitting near the table. Egy ember ül az asztal mellett.
Tehát nem mondtam meg milyen asztalról van szó, azt sem milyen fáról, esernyőről, almáról van szó. Az egy ember esetében már jelöltem, hogy hol van, de nem mondtam el róla semmit, így marad az „a” határozatlan névelő előtte.
Nem tudom ki vette észre, hogy mikor használjuk az A és mikor az AN-t! Nézd csak vissza? Ugye milyen egyértelmű: Magánhangzóval kezdődő szavak előtt AN-t mássalhangzóval kezdődő szavak előtt A-t használunk. Úgy is lehetne mondani, hogy a A nem mer mutatkozni egyedül a többi magánhangzó előtt, sőt még hasonmása (apple) előtt sem, kell neki egy testőr N, aki vigyáz rá!

Kitöltöm a tesztet!

HATÁROZOTT névelő („THE”)


A határozott névmás meghatározza az adott dolgot, személyt, tárgyat amiről beszélünk. Összetéveszthetetlenül csak és kizárólag az adott dologról, tárgyról vagy személyről lehet szó. Ezért nevezzük határozottnak.
Angol a határozott névelő a THE. (dö) Egy van belőle nem úgy mint a határozatlanból (a/an) tehát határozottan megtudjuk jegyezni, hogy a határozott névelő az angolban a ’THE’. Jelentése: a/az
Példák: the cat (a macska, tudjuk melyik macskáról van szó) the house (tudjuk melyik házról van szó)
the city ( tudjuk melyik városról van szó)
the book ( tudjuk melyik könyvről van szó)
The cat is under the table. A macska az asztal alatt van. Tudjuk, hogy melyik macska és tudjuk azt is melyik asztal alatt van. Felmerülhet a kérdés, mi van ha csak az asztalt, vagy ha csak a macskát „ismerjük”. Ebben az esetben csak csak a macskát mondhatjuk határozatlan névelővel:
A cat is under the table. Egy macska van az asztal alatt. Mindez azért történik így, mert az asztal jelöli, hogy hol van a macska. „Helyhatározó”, tehát tudnunk kell, hogy hol van a macska.
The house is in the Kossuth Street. A ház a Kossuth úton van. Tudjuk melyik házról van szó s azt is tudjuk, hogy melyik Kossuth utcáról.
What do you think about the global warming? Mit gondolsz a globális felmelegedésről? A Földön lévő globális felmelegedésről van szó, tehát egy bizonyos felmelegedésről így ismét a „the”-t használjuk.

Egy kis mókázás:
The man and the woman are standing near each other.
The man wants to kiss the woman.
The woman doesn’t want to kiss the man.
If the man kisses the woman, the woman hits the man.
so : To kiss or not kiss it is the question.
A férfi és a nő közel állnak egymáshoz.
A férfi megakarja csókolni a nőt.
A nő nem akarja megcsókolni a férfit.
Ha a férfi megcsókolja a nőt, a nő megüti a férfit.
tehát: csókolni vagy nem csókolni, ez itt a kérdés!

SZEMÉLYES NÉVMÁSMagyar Angol
Én I (áj)
te you (jú)
ő she (sí)
ő he (hí)
ő/az it
mi we (ví)
ti you (jú)
ők they (déj)

A magyar nyelv titokzatosabb a személyes névmások tekintetében, mint az angol. A magyar, ha egy harmadik személyről beszél, akkor csak annyit mond, hogy ő. Ha pedig nem tudjuk, hogy pontosan kiről van szó, akkor e az „ő” semmilyen információt nem ad neki, még azt sem tudjuk, hogy fiúról vagy lányról van-e szó.
A leggyakoribb esetben az első mondatban megmondjuk az adott személy nevét és utána használjuk az ő, személyes névmást. Pl. Péter sokat szokott tanulni. Ő igen szorgalmas. Tudjuk tehát, hogy Péterről van szó. Andi sokat alszik. Ő egy lusta egyén. Tudjuk tehát, hogy Andiról van szó a második mondatban. A magyar illetve az angol is azért használja az „őt”, hogy ne legyen annyi szóismétlés, azaz színesítse a nyelvet.
Az angol kerek-perec kijelenti, hogy fiúról vagy lányról van szó. A HE- fiú a SHE pedig lány jelölésére szolgál. Például: Kate is pretty and she is talented as well. Kate csinos és még okos is. Tom is handsome and he is rich as well. Tom jóképű, sőt még gazdag is. Láthatjuk, hogy az első mondatrészben elmondjuk kiről van szó, utána pedig a he vagy a she-t használjuk, attól függően nőnemű vagy hímnemű a személy.
Az IT egy külön misét megér. Jelölheti egy élőlényt/növényt/fogalmat/tárgyat.
Drasztikusabban fogalmazva az angol mindent IT-tel jelöl, ami nem ember. Természetesen csak akkor, ha egy darabról beszélünk! Nézzünk egy pár példát, hogy életszerűbb legyen a megértése:
a)Do you like chocolate? Yes, I like it. Szereted a csokit? Igen szeretem (azt).
b)My dog is very talented. It is a husky. A kutyám nagyon okos. Ő egy husky.
c)Do you water your flower? Yes, I water it every day. Megszoktad locsolni a virágodat? Igen meglocsom (azt) mindennap.
d)We do some exercise. It is a good idea. Csinálunk néhány gyakorlatot. (Az) egy jó ötlet.
e)She hates racism. It is a kind of unhuman thing. Ő utálja a rasszimust. (Az) egyfajta embertelen dolog.
f)I like to work in this company. It is a very good workplace. Nagyon szeretek ennél a cégnél dolgozni. Ez egy nagyon jó cég.
g)What is this? It is a mobile. Mi az? (Az) egy mobil.
h) Where is my coat? It is in the living room. Hol van a kabátom? (Az) a nappaliban van.
Lássuk sikerült-e felismerni, hogy az IT, mikre vonatkoznak a mondatoknál!
a)csokoládéra- tárgy
b)kutyára-élőlény
c)virágra-növény
d)gyakorlatra-„cselekvés”(fogalom)
e)rasszizmusra-fogalom
f)társaságra-intézmény
g)mobilra-tárgy
h)kabátra-tárgy
Ne feledjük ezek csak egyes számban érvényesek! Ha több dologról,tárgyról stb-ről beszélünk, akkor nem az IT-tel lesz kifejezve a mondat. Ha egy valamiből több van, akkor az már „ők” azaz”azok” ami az angolban a THEY. Az angol nem tesz különbséget élő és élettelen között amikor már egynél többről van szó! Nézzünk példákat!
My cat is usually in the kitchen and it sleeps. A macskám általában a konyhába van és alszik. (Egy makcsáról van szó, ezért it)
His cats are usually in the living room and they play. A macskái általában a nappaliban vannak és játszanak. (Nem tudjuk hány macskáról van szó, de biztos, hogy egynél több, így lesz they.)
Where is my wallet? It is in the dining room. Hol van a pénztárcám? Az a nappaliban van. (Egy pénztárcáról van szó, ezért it)
Where are your computers? They are in the bedroom. Hol vannak a gépeid? Azok a hálószobában vannak. (Több gépről van szó, így they)
Már csak egy nagyon fontos dolog van. A személyes névmásoknál a YOU kétszer kap szerepet. Egyszer jelenti azt, hogy te és egyszer azt, hogy ti. Hogy is van ez? Honnan tudnánk eldönteni akkor kiről is van szó, ha ugyanaz a jelölés? A válasz egyszerű: a szövegkörnyezetből. Ami magyarul annyit jelent, hogy „párbeszédekbe kell, hogy gondolkodjunk” azaz hány emberrel is beszélünk.
Ha egy ember van mellettünk akivel beszélünk akkor a you jelölése a te Ha több ember van körülöttünk akkor a you jelölése a ti.
Hello Erik, how are you? Hello Erik, hogy vagy (te)?
Hello, I am fine thanks. And you? Hello, jól vagyok köszi, és te?
I am great, thanks. Én nagyszerűen köszi.
Erikkel találkozunk, vele beszélgetünk így a YOU rá vonatkozik, a válasz kérdésben meg ránk.
Hello guys, how are you? Hello srácok, hogy vagytok?
Hello man, we are ill. And you? Hello ember, mi betegek vagyunk. És Te?
I am fine, thanks. Get better. Én jól vagyok, köszi. Jobbulást!
Thank you! Köszi (neked)
Itt több emberrel beszélgetünk, így a you jelölése a ti. A válaszban csak minket szólítanak meg, így a you jelölése a te.
IT személyes névmás további esetei:
a)There +be szerkezetet akkor is használhatjuk, ha valamit először mutatunk be, közlünk.
There is a letter from Tom. Itt van egy levél Tomtól.
There is a present for you. Van itt egy meglepetés a számodra.
Ha a közlendő megtörtént és még bővebb információt akarunk közölni, akkor az it+be szerkezetre váltunk.
There is a letter for you. It is from Tom. Van egy level a számodra. Tomtól jött.
There is a car near here. It is a BMW. Van egy kocsi a közelben. Az egy BMW.
b) It-et akkor is használhatjuk, ha hőmérsékletet, időjárást, távolságot vagy időt akarunk kifejezni.
It is hot here. Meleg van itt.
It is windy today. Szeles az idő ma
It is not far from here. Nincs messze innen.
It is five o’clock. 5 óra van
c)Az it használata akkor is fennállhat, ha már valamiről tudomása van a másiknak, azaz nem először let megemlítve a beszélgetés során.
I have a new watch. It costs 200 Euro. It looks great. Thank you.
Van egy új órám. 200 euróba került. Jól néz ki. Köszönöm.
She has a red pen in her pencil case. It is made in Italy. Yes, I know but it is not so expensive.
Van egy piros tolla a tolltartójában. Az Olaszországban készült. Igen tudom, de nem olyan drága darab.
Mindkét esetben meg lett említve miről beszélnek, így szóismétlés helyett az it-et használjuk.

VISSZAHATÓ NÉVMÁS


I-myself
you-yourself
he-himself
her-herself
it-itself
we-ourselves
you-yourselves
they-themselves


A következő igéknél használjuk például:
behave,burn,cut,enjoy,hurt,introduce,hit,kill,look at, teach, stb.
John has burnt himself. John megégette magát.
You should introduce yourself to Kate. Be kellene mutatkoznod Katenek.
We enjoyed ourselves last week. Jól éreztük magunkat múlt héten.
I don’t want to kill myself. Nem akarom magam megölni.
A visszaható névmásokat még a by- prepozícióval szoktuk használni. Ez esetben azt fejezi ki, hogy valamit egyedül csinálunk mindenfajta segítség nélkül.
Ben repaired his car by himself. Ben egyedül javította meg a kocsiját.
I always do my homework by myself. Mindig egyedül oldom meg a házi feladatom.
Akkor is használhatjuk őket, ha hangsúlyozni akarjuk a cselekvőt magát:
I myself cleaned the house. Én egyes-egyedül takarítottam ki a lakást.
She herself saved my grandmother’s life. Ő mentette meg a nagymamám életét.

Egy érdekes kivétel, amit fontos megtanulni:
Jane and Jack are looking at themselves in the mirror. Jane és Jack nézik magukat a tükörben.
Paul and Peter are looking at each other. Paul és Péter egymást nézik.

BIRTOKOS NÉVMÁS


A birtokos névmás annyit jelent, hogy valaki birtokol valamit, valami a tulajdonában van.
Magyar angol
enyém+valami my (máj)
tiéd+valami your (jór)
övé+valami his (hiz)
övé+valami her (hör)
övé+valami its (icc)
miénk+valami our (áör)
tiétek+valami your (jór)
övék+valami their (der)
Két fontos dolgot kell tudni a birtokos névmásokkal kapcsolatban. Az egyik itt is a személyes névmásokhoz hasonlóan az övé három felé oszlik (fiúra,lányra,”élettelenre) illetve a your lehet tiéd vagy tiétek is. A másik megjegyzendő dolog: Míg a magyar önálló mondatként is értelmezheti a birtokos névmásokat, az angol ebben az esetben ezt nem teheti meg. Mindig minden körülmény között jelölni kell, hogy mit birtokolunk! Mindig fel kell mutatni mi az ami, az adott személyhez hozzátartozik. A mondat csak ez esetben értelmes az angol nyelvtani szabályzat szerint!
My life az én életem. your choice a te választásod his carrier az ő karrierje her fail az ő hibája its idea az ötlete our day a mi napunk your challenge a ti kihívásotok their success az ő sikerük.
Van egy apró bökkenő, mert egy újabb „ő” került a képbe a they-nél! De ez ne vezessen félre senkit.
A magyar sokat ragoz az angol nagyon keveset. Mi különbség lehet a következők között:
1)az ő játéka és az ő játékuk között?
2)az ő szerepe és az ő szerepük között?
3) az ő álma és az ő álmaik között?
Mindhárom esetben az első „ő”-s birtokviszonyban egy valakiről van szó, míg a második „ő”-s birtokviszonyban több emberről van szó!
This is his house. Ez az ő háza. This is her flat. Ez az ő lakása.
This is their village. Ez a ő falujuk.
Whose is this garden? 1)It is his garden. 2)It is her garden. 3)It is their garden.
Kié ez a kert? 1) Ez az ő kertje 2) Ez az ő kertje 3) Ez az ő kertjük.

Nézzünk még néhány példamondatot:
Where is my dog? It is at home. Hol van a kutyám? Otthon van.
Where is your sister? She is in the dining room. Hol van a húgod? Ő az étkezőben van.
Who is his mother? She is an actress. Ki az ő anyja? Ő egy színésznő.
Who is her father? He is an actor. Ki az ő apja? Ő egy színész.
What is its new idea? It is a secret. Mi az új ötlete? Az titok (pl. egy cég új reklámarcára gondolva)
How is our boss today? He is mad as usual. Hogy van a mi főnökünk ma? Örült, mint általában?
Where is your teacher? She is in the toilet. Hol van a tanárotok? Wc-n.
Where is their grandfather? He is in the cellar. Hol van a nagyapjuk? Ő a padláson van.

VONATKOZÓ NÉVMÁS


Sokkal egyszerűbb dolgunk lesz ezzel, mint a birtokos névmásokkal. Itt már önállóan megállja a helyét a vonatkozó névmás, azaz önállóan is szerepelhet, nem kell megmutatni, hogy mit birtoklunk, mi van a tulajdonunkban.
Magyar Angol
mine enyém
yours tiéd
his övé
hers övé
its övé
ours miénk
yours tiétek
theirs övéké
Egyszerűen annyit tesz a vonatkozó névmások használata, hogy rövidebben tudunk egy adott dologra válaszolni, mint a birtokos névmások esetében.
Whose is this turtle? It is my turtle. This is my turtle. Kié ez a teknős. Ez az én teknősöm. (itt a birtokos névmással fejeztük ki, kié a teknős)
Whose is this butterfly? It is mine. Mine. Kié ez a pillangó? Az enyém. (itt rácsapunk a lényegre, nem „ragozzuk túl a dolgokat” egyszerűen megmondjuk kerek perec, hogy az az enyém)
Lássunk példákat a többi vonatkozó névmásra is:
These paintings are yours. Ezek a képek a tieid.
This brush is hers. Ez az ő ecsete.
This is not his stain. Ez nem az ő festéke.
These masterpieces are ours. Ezek a mesterművek a mieink.
This art gallery is yours. Ez a kiállító terem a tiétek.
These rooms are not theirs. Ezek a szobák nem az övék.
Whose is this ticket? It’s yours. Yours. Kié ez a jegy? A tiéd.
Whose are these tickets? They are ours. Ours. Kié ezek a jegyek? A mieink.
Whose is this program? It’s his. His. Kié ez a program? Az övé.
Whose are these cloakrooms? They are hers. Hers. Kié ezek a ruhatárak? Az övé.
Whose is this theatre? It is theirs. Theirs. Ki éz a színház? Övéké.

MUTATÓ NÉVMÁS


This/these Ez/Ezek

a) A hozzánk térben közel álló személyeknél vagy tárgyaknál használjuk.

This is a flower. Ez egy virág. This is a cat. Ez egy macska.
These are cars. Ezek autók. These are trees. Ezek fák.

b) A jelen vagy a közeljövőben történő események leírásához használhatjuk.

I will visit my relatives this week. Ezen a héten meglátogatom a rokonokat.

c) Amikor bemutatunk valakit:

Hello, this is my friend Tom. And these are his lovely childnre. Nice to meet you. Hello, ő a barátom Tom. S ők az imádnivaló gyerekei. Örülök, hogy találkozunk.
That/Those Az/Azok

a) Akkor használjuk őket, ha valami/valaki távolabbra van tőlünk.

That is a book on the shelf. Az egy könyv a polcon.
Loot at that! It is a deer. Nézd azt. Az egy szarvas.
Those are policemen. Azok rendőrök.

b) Amikor egy múltbeli eseményre/dologra utalunk.

We had a great experience that day. Nagy élményben volt részünk azon a napon.
She had got a job. That was great. Volt egy munkája. Az nagyszerű volt.

EGYSZERŰ JELEN IDŐ


Az egyszerű jelen idő, mint ahogy a neve is magába foglalja egyszerű, mint az egyszer egy. Ezt az igeidőt használja az angol ha:
Általánosságban beszélünk valamiről. A macskák egérre vadásznak. Cats hunt mouses.
Tényt (örök igazságot) közöl: A jég hideg. The ice is cold.
Rutinszerű történésekről (cselekvésekről) beszélünk: Minden reggel hatkor kelek. I get up at six o’clock every morning.
Hobbi jellegű tevékenységekről beszélünk: Hetente kétszer focizom. I play football twice a week.
Ha a „léttel” kapcsolatos tényeket közlünk (sokszor a „milyen kérdést is feltehetjük, hogy rögzüljön): Fázom. I am cold. Hideg van: It is cold. A kilincs fagyos: The handle is frizzy. Józsi unatkozik: Józsi is bored. Orsi csinos: Orsi is pretty.
Menetrendeknél is ezt használják (rutinszerű ez is, de külön érdemes kezelni). A vonat 7.11 kor indul. The train leaves at 7.11 A tv műsor este 8 kor kezdődik. The TV programme starts at 8.
Sport közvetítéseknél/meséléskor/ajánló írásakor az Egyszerű Jelen időt használják.
Ez azért van, hogy a kommunikáció gyorsabban működjön. Hiába a jelen pillanatában történik a cselekvés, mivel ez a „legegyszerűbb igeidő” ezzel a legkönnyebb a lényegre térni egy-egy mozzanat leírásakor.
Messi misses the ball, Kahn catches it. Bayern turns, Sweinsteinger shoots. GOAL. Messi eladja a labdát, Kahn véd. A Bayern jön, Sweinsteinger lő. Gól.

So the prince tells to the princess. I love you. Then the princess goes near the prince and kisses him. Így a herceg azt mondta a hercegnőnek. Szeretlek. Ezután a hercegnő megközelítette a herceget és megcsókolta őt.
Michael J. Fox acts marvelously his character as Marty in The Back To The Future. Michael J. Fox csodálatosan játssza Marty szerepét a Vissza a Jövőbe című filmben.
Nézzük hogyan épül fel egy Egyszerű Jelen idejű mondat:
Mindig a cselekvővel kezdünk, tehát azzal aki/ami cselekszik. EGO központú az angol, mindig jelöli ki/mi az akiről/amiről szó van. Magyarban ez a személyes névmás (én,te,ő,mi,ti,ők).
Ezt követi alapesetben az IGE, azaz a cselekvés maga, amit cselekszünk.
A mondat végén alapesetben a többi mondatrész kap helyet (erről később).
Magyarban sokszor elhagyjuk a személyes névmást, mert mi magát a cselekvést is képezzük (eszek tudjuk, hogy én eszem):
Csokit eszek/Én csokit eszek/Én eszek csokit. I eat chocolate.
Autót vezetünk/Mi autót vezetünk/Mi vezetünk autót. We drive a car.
Kólát isznak/Ők kólát isznak/ Ők kólát isznak. They drink cola.
Ezekben a mondatokban mind-mind a többi mondatrész csak tárgy volt. Azaz min vezetjük le a cselekvést? A TÁRGYON.
Én iszom egy sört a kocsmában. I drink a beer in the pub.
in the pub azt jelöli, hogy hol öntök fel a garatra.
Mi dartsozunk minden szombaton. We play darts every Saturday.
every Saturday azt jelöli, hogy mikor játszunk.
Ők hazamennek a buliból este 11 órakor. They go home from the party at eleven o’clock.
from the party azt jelöli, hogy honnan mennek el.
at eleven o’clock azt jelöli, hogy mikor mennek el.
Természetesen ezek a legegyszerűbb esetek később tárgyaljuk meg a komplikáltabbakat.
Nézzük a tagadó mondatot. A tagadás azt jelenti, hogy valamit tagadunk, azaz nagytöbbségében szerepel a NEM szó a mondanivalónkban. Az angolban a nem szó magában a „no”, ami önmagában is megállja a helyét, azaz értelmes szó. Do you want some cakes? No, thanks. Kérsz sütit? Nem köszi.
Viszont ha tagadni akarunk valamit akkor a „not” szavacskát kell használnunk, ami sajnos önmagában nem lesz elég ahhoz,hogy elássa a tagadás feladatát. Ezért a „not” szócska Egyszerű Jelen időben segítséget kér: Két megmentője is érkezik: a „do” és a „does”. Őket nevezzük segédigéknek s nem kell őket magyarra fordítani, nincs is jelentésük! Azért segédigék, mert segítenek a mondatot tagadóvá alakítani.
A do-t használjuk az I, you, we, you, they, 1name+1name illetve ha két vagy annál több név (cselekvő) szerepel egy mondaton belül.
A does-t használjuk a he,she,it, 1name esetében. Az S betű végigkíséri az a he,she,it it-et.
Képzése a tagadó mondatnak: Alany+do/does+not+ige1+többi mondatrész A do és a does-t a not-tal össze is lehet vonni, de érdemes legelőször külön hangsúlyozni őket, hogy rögzüljön a NOT szerepe a mondatban. Az összevont alakok tehát: don’t /doesn’t
Nézzünk néhány példát:
Én nem eszem jégkrémet. I don’t eat ice-cream. A mondatban minden ugyanott szerepel, mint a magyarban. Ugyanakkor ne feledjük, hogy az a cselekvőt sokszor elhagyja a magyar nyelv. Nem eszem jégkrémet.
Te nem laksz Budapesten. You don’t live in Budapest. (Nem laksz Budapesten)
Mi nem vásárolunk gyümölcsöt. We don’t buy any fruit.( Nem várásolunk gyömölcsöt)
Ti nem vezettek autót. You don’t drive a car. (Nem vezettek autót)
Ők nem isznak vizet. They don’t drink water. (Nem isznak vizet)
Gondoljuk át egy kicsit. A magyarban mennyivel nehezebb a ragozás, mégis természetesnek vesszük: lakom,laksz,várásolunk,vezettek,isznak – ezt az angol egyszerűen a megfelelő szavakkal fejezik ki csak azaz: live, live, buy, drive,drink. A mondat elejére PONT ezért kell „mindig” odarakni, hogy ki a cselekvő. Ők így jelzik, hogy ki az akiről szó van. A tagadó mondatban pedig egyszerűen csak a „don’t” ismétlődik.

Lássuk a kérdő mondatot. A kérdő mondat azt jelenti, hogy egy kérdésről van szó. Ezt a kérdést tesszük fel valakinek. A kérdő mondat két fajta lehet: Kifejtős és igen/nem-es. A kifejtős kérdő mondat az, amikor a kérdést nem tudjuk egyszerűen néhány szóval megválaszolni. Az „igen/nem”-es mondatot viszont megtudjuk válaszolni röviden.
Szakszavakkal élve: kifejtő és eldöntendő mondatoknak nevezik őket.
Először nézzük az eldöntendő kérdő mondatot:
Do you like music? Szereted a zenét? Do you like Formula 1? Szereted a Formula 1-et? Do they like tennis? Szeretik ők a teniszt? Do we like classical music? Szeretjük a klasszikus zenét?

Egy kis játék következik! Az ujjaddal kérlek takard le a „do-t” egy szimpatikus kérdésnél. Mit veszel észre? Ha semmit nézd meg a többit is és mond ki hangosan illetve gondold végig a mondatok felépítését. Igen, ügyes vagy. Rájöhettél, hogyha a „do-t” elvesszük, akkor megkapjuk az állító mondatot: You like music (szereted a zenét), You like Formula 1 (szereted az F1-et) They like tennis (szeretik a teniszt) We like classical music (szeretjük a klasszikus zenét).
Következtetésként tehát levonhatjuk, hogy a segédige a mondat elejére kerülve generálja a kérdő mondatot! Mivel ezek eldöntendő kérdő mondatok, gyorsan át is nézzük miként lehet rájuk röviden válaszolni.
Do you like basketball? Yes, I do. Szereted a kosárlabdát? Igen.
Do you like volleyball? Yes, I do. Szereted a röplabdát? Igen.
Do you like football? Yes, we do. Szeretitek a focit? Igen.
Do they like handball? Yes, they do. Szeretik a kézilabdát? Igen.
Eldöntendő kérdésekre tehát ha „igenlő” választ akarunk adni akkor a YES+megfelelő alany+do a megoldás. Mi az, hogy a megfelelő alany? Próbálj mindig párbeszédben gondolkozni! Nem magadnak vagy egy harmadik személynek teszed fel a kérdést, hanem a jelen lévőknek, így ők fognak rá válaszolni. Ezért lesz a you-ból I; a you-ból we. A they-nél azért nem változik, mert ők nincsenek jelen, hanem valakivel beszélsz másokról. Ezért a kérdésben szereplő személyek nem változnak a válaszban sem.
Do you like soft ball? No, I don’t. Szereted a tollast? Nem.
Do you like waterpolo? No, we don’t. Szeretitek a vizilabdát? Nem.
Do they like baseball? No, they don’t. Szeretik ők a baseballt? Nem.
Eldöntendő kérdésekre tehát ha „nemleges” választ akarunk adni akkor a No+megfelelő alany+don’t a megoldás.
A kérdések másik fajtája a kifejtős kérdések. Ezeknél csak annyi változik, hogy do elé befurakszik a kérdőszó. Ez a kérdőszó az, ami kifejtőssé teszi a kérdést.
Nézzük a leggyakoribb kérdőszavakat:
where (ver) - hol
when (ven) -mikor
how (háu) -hogyan
what (vát) -mi
a)Where do you live? Hol laksz? Hol laksz te? Te hol laksz?
b)When do you get up? Mikor keltek fel? Ti mikor keltek fel?
c)How do we find the cat? Hogyan találjuk meg a macskát? Mi hogyan találjuk meg a macskát?
d)What do they make? Mit készítenek? Ők mit készítenek?
Tehát a képzés: kérdőszó+do+alany+ige1+(többi mondatrész)?
A többi mondatrész csak a c) kérdésben szerepel. A macska, mint tárgy van jelen, hisz azt találjuk meg. A többi mondatban nincs más, tehát elmondható, hogy a többi mondatrésznek nem feltétlenül kell szerepelni a mondatokban, de feltüntetjük a helyüket, hogy rögzüljön.
Felmerülhet benned a kétely, hogy ezekre a mondatokra is lehet röviden válaszolni. Így van lehet,de ezek nem „eldöntendő” mondatok. Nézzünk egy két válasz lehetőséget, amit már állító mondattal fogunk kifejezni:
a- I live in London. In London. Londonban élek. Londonban.
b- We get up at six o’clock. At six o’clock. Hatkor kelünk fel. Hat órakor.
c- We find the cat easily. Easily. Könnyedén megtaláljuk a macskát. Könnyedén.
d- They make an apple pie. An apple pie. Almás pitét készítenek. Almás pitét.
A he,she, it, 1name esetét külön kell kezelni, mindig minden körülmények között! Az állító mondatban a következőképp változik a helyzet: Az igéhez egy S betű tartozik s kész.
He makes a sandwich. Ő egy szendvicset készít. Szendvicset készít.
She dances a lot. Ő sokat táncol. Sokat táncol.
It runs fast. Az gyorsan fut. Gyorsan fut. (Ilyenkor egy állatról lehet szó pl.)
Mary likes hip-hop. Mary szereti a hip-hopot.
János hates the dark. János utálja a sötétet.
Ezt nem igazán kell túl magyarázni, annyit kell megérteni, hogy amikor valakiről van szó S betűt kap az ige. Pont.
Tagadó mondatnál a „do” helyett a „does” szerepel, hisz ebben van S betű! Mindig az S betűket kell figyelnünk.
She doesn’t go home. Ő nem megy haza.
He doesn’t drink Sprite. Ő nem iszik Sprite-ot.
It doesn’t open easily. Nem nyílik könnyedén (pl. egy ajtó)
Joe doesn’t read anything. Joe nem olvas semmit.
Kate doesn’t write an email. Kate nem ír emailt.
Kérdő mondatnál is a „does” kap szerepet, hisz ebben van S betű!
Eldöntendő mondatok:
a)Does she watch TV? Ő tv-t néz?
b)Does he listen to radio? Ő rádiót hallgat?
c)Does it broadcast news? Híreket sugároz? (pl. egy csatorna)
d)Does Peter play a guitar? Péter játszik gitáron?
e)Does Mary play a piano? Mary zongorázik?
Mivel igenlő/nemleges mondatokról van szó, ezért röviden válaszolunk rájuk. Egy nem jelenlévő személyről beszélünk (azaz harmadik félről) így a válaszban is őt kell jelölni, azaz megemlíteni.
a)Yes, she does.
b) No, he doesn’t.
c)Yes, it does.

Az első három kérdésre igen-nem-igen a válasz magyarul. Viszont ahol egy név szerepel azaz megjelöljük a kérdésünkben kiről van szó a válaszban már nem mondjuk a nevét! Szerencsére ezt a szabályt csak itt eldöntendő kérdésnél kell figyelembe vennünk. Ezért lesz:
d) No, he doesn’t.
e) Yes, she does.
mert a he az hímneműre vonatkozik. Peter pedig férfi míg a she nőnemű, Mary pedig nő.
Kérdőszóval ellátott mondatok, azaz kifejtős kérdések:
a) Where does she fly? Hova repül?
b) When does he arrive? Mikor érkezik?
c) How does it work? Hogyan működik? (pl. egy gép)
d) What does Peter repair? Mit javít Péter?
e) Where does Mary clean? Hol takarít Mary?
A válasz lehetőségek itt is sokszínűek, egy-egy példát nézzünk meg. Ne feledjük egy harmadik félről beszélünk, aki valószínűleg nincs is jelen a beszélgetésben, így nem változik a válaszban az alany, azaz a cselekvő személye.
a) She flies to her mother. Az anyjához repül.
b) He arrives at eight o’clock. Ő nyolc órakor érkezik.
c) It works very good. Nagyon jól működik.
d) He/Peter repairs his car. Ő/Péter az autóját javítja.
e) She/Mary cleans the bathroom. Ő/Mari a fürdőszobát takarítja.
A válaszok már állító mondatok, ahol S betűvel ellátott igék szerepelnek. A legtöbb esetben csak szimplán hozzátesszük az S-betűt az igéhez. VISZONT van amikor megváltozik az írása az igének. Ilyen jelenséget láthatunk az a) mondatban: fly- flies. Itt nem csak egy s betűt kap az ige, hanem es végződést. Nem kell ettől sem megijedni. Külön részben beszélünk erről is.
Fontos: a „WHO”/„KI” kérdőszó azonban külön kell kezelni, mert a cselekvőre kérdezünk rá. Nem kérdezhetünk tárgyra vele, azt a „what” szóval kell.
Who is that boy? Ki az a fiú?
Who are you? Ki vagy te?
Who is Mary Allan? Ki az a Mary Allan?
What is it? Mi ez?
What is the GDP? Mi az a GDP?
Az egyszerű jelen idő további használata:
A bevezetőben szerepel, hogy egyszerű jelen idővel fejezzük ki az örök igazságokat és magával a „léttel” kapcsolatos kifejezéseket. Nézzük át még egyszer ezt egy pár példával.
Örök igazság az, hogy: A tűz forró. The fire is hot.
Örök igazság az, hogy: A Föld gömbölyű. The Earth is round.
Tény az, hogy: A kutya négylábú állat. The dog is four-legged.
Tény az, hogy: A nők érzékenyek. Women are sensitive.
Illetve ide tartoznak még az „állapotok”.
Fáradt vagyok. I am tired.
Boldogok vagyunk.We are happy.
Nem vagytok otthon. You are not at home.
Ők nem szépek. They are not nice.
Kate 18 éves. Kate is eighteen years old.
Az eldöntendő kérdések alkotása igen egyszerű: az am/is/are a mondat elejére menekül! Am I right? Igazam van? Yes, you are right. Igen, igazad van.
Is the Earth round? Yes, it is. Kerek a Föld? Igen.
Is the dog four-legged? Yes, it is. A kutya négylábú? Igen.
Are the women sensitive? Yes, they are. A nők érzékenyek? Igen.
A kifejtős mondatok esetén a száműzött am/is/are elé kerül a kérdőszó:
How old is Kate? Kate is eighteen years old. Hány éves Kate? Kate 18 éves.
How are you? I am happy. Hogy vagy? Boldog vagyok.
Where are you? We are at the cinema. Hol vagytok? Moziban vagyunk.
What is it? It is a her phone number. Mi ez? Ez az ő telefonszáma.
Gyakoriságot kifejező szavak az Egyszerű Jelen időben:
Ezeket mindig az alany után rakjuk:
always mindig
often gyakran
usually általában
regurarly rendszeresen
sometimes néha
seldom/rarely ritkán
neversoha
Ezeket lehet a mondat elejére (ha ki akarjuk hangsúlyozni őket), vagy a mondat végére:
at the weekends hétvégente
on Mondays hétfőnként
on Tuesdays keddenként
every year/month/week/day minden évben/hónapban/héten/napon
on the mornings/on the afternoons reggelente, délutánonként
at nights esténként
Az S betűvel mint már említettem az igék leírása megváltozhat. A szabályok a következők:
vowel+y+s ha egy ige magánhangzó+y-ra végződik akkor az y nem változik: say – says (mond) nem úgy mint a fly- flies (repül) esetében.
ss, sh, ch,x,o végződésű szavaknál ES-t kap az ige. teach- teaches; crash- crashes; miss-misses; do-does; fix-fixes, (tanít, ütközik,elszalaszt, csinál, megjavít)

FOLYAMATOS JELEN IDŐ


A folyamatos jelen idő nevében benne van, hogy valami olyasmiről van szó, ami folyamatosan történik. Nálunk a magyarban csak három igeidő van, múlt, jelen, jövő. Az angolban tizenkettő. Sok dolgot külön választ az angol.
Ez az igeidőt így a legkönnyebb megjegyezni: a MOST/Jelen pillanatában történő cselekvés. Tehát ami most történik, most olvasod ezeket a sorokat, most próbálod megérteni a folyamatos jelen időt. Ebben a pillanatban foglalkozol vele.
Kifejezések, amelyeket Folyamatos jelen időben használunk:
at the moment ebben a pillanatban
these days napjainkban
at present jelenleg
nowadays mostanában
now most
Ezek segítenek nekünk abban, hogy felismerjük a Folyamatos Jelen időt. Nézzük meg a képzését:

Állító mondat:

alany+am/is/are+ige+ing+ többi mondatrész.
Tehát ide is kell egy cselekvő, aki cselekszik. Már tudjuk, hogy I-nál az am-et, is-nél a he,she,it,1name-et használjuk, a maradéknál pedig az are-t. Az ige, ami magában állt Egyszerű Jelen időben, itt egy „ing”-gel lett gazdagabb.
I am reading this sentence. (read+ing) Én most olvasom ezt a mondatot.
You are smiling. (smile+ing) Te mosolyogsz.
He is watching TV at present. (watch+ing) Ő most tv-t néz.
Jani is playing a game now. (play+ing) Jani játszik egy játékot.
Julcsi is playing chess (play+ing) Julcsi sakkozik.
Finally, it is working. (work+ing) Végre, működik. (egy gép)
We are sleeping. (sleep+ing) Alszunk.
You are writing a letter (write+ing) Ti most levelet írtok.
They are typing a lot nowadays (type+ing) Manapság sokat gépelnek.
Jani and Julcsi are cleaning these days (clean+ing) Jani és Julcsi takarítanak ezekben a napokban.

A tagadó mondat

igen egyszerű, csak a NOT szócskát kell belerakni a mondatba és máris tagadóvá válik a mondat. „Természetesen” az am/is/are után kell rakni a not-ot.
I am not playing basketball now. Nem játszom most baseballt.
You are not playing badminton. Nem játszol tollast.
He is not playing volleyball. Ő nem röplabdázik.
She is not playing baseball. Ő nem baseballozik.
It is not playing fair. Nem játszik tisztán. (egy cég)
Jani is not playing football now. Jani most nem focizik.
Julcsi is not doing karate. Julcsi nem karatézik.
We are not going jogging. Mi nem megyünk kocogni.
You are not swimming. Ti nem úsztok most.
They are not running. Ők nem futnak.
Jani and Julcsi are not surfing. Jani és Julcsi nem szörföznek.

A kérdő mondatnál

sincs semmi cselszövés. Csupán az am/is/are-t kell a mondat elejére raknunk. Természetesen, ha van akkor kérdőszóval kezdődik a kérdőmondat.
Where am I going at the moment? Hova is megyek ebbe a pillanatban?
Are you going scuba diving? Mész búvárkodni?
Is she playing waterpolo? Ő most vízilabdázik?
Is he doing crosswords? Ő most keresztrejtvényt fejt?
Is it working well? Jól működik most? (egy gép)
Is Jani kissing Julcsi? Jani most csókolja Julcsit?
Is Julcsi enjoying the situation? Julcsi élvezi a helyzetet?
Are we taking photos? Készítünk képeket?
Are you laughing? Nevettek?
Are they shouting now? Ők most sikítanak?
Are Jani and Julcsi walking in the forest? Jani és Julcsi most az erdőben sétálnak?
Van még egy fontos dolog: A „who” azaz „ki” kérdésnél van egy furcsaság, nincs benne alany (hisz arra kérdezünk rá). Ez esetben az „is”-t kell használnunk:
Who is standing near the corner? Ki áll a sarok közelében?
Who is making this noise? Ki csinálja ezt a zajt?
Who is searching the map? Ki keresi a térképet?
Egyéb esetek, amikor használható a folyamatos jelen idő:

a)Amikor egy megszokott állapotból, helyzetből egy rövidebb vagy akár hosszabb időre kizökken a cselekvő személy.

Ebben az esetben, nem biztos, hogy pont most történik a cselekvés.
I usually drink coffee, but today I am drinking tea. Általában kávézom, de ma teát iszom.
Tehát az első mondatrész Egyszerű jelen idő (hisz rutinszerű cselekvésről van szó) a második mondatrész Folyamatos Jelen idő, mert kizökkenve egy megszokott helyzetből történik a cselekvés.
Mary often watches TV, but she is reading a book this week. Mary gyakran néz tv-t, de ezen a héten könyvet olvas.
Mary megszokott programja a tv nézés, de ezen a héten mást csinál, talált egy jó könyvet, így kizökkenve a megszokott állapotból, most nem néz tv-t, hanem olvas.
We live in Budapest, but we are staying in London for six months. Budapesten lakunk, de hat hónapig most Londonban tartózkodunk.
Az otthonunk Budapesten van, ott élünk, de most ez a helyzet egy időre megváltozott. Londonban lakunk hat hónapig, kizökkenve a megszokott „kerékvágásból”.

b) Ha panaszkodunk, nem tetszésünket fejezzük ki valakivel vagy valamivel kapcsolatban.

Fontos megjegyezni ebben az esetben mindig és minden körülmény között az „always” azaz „mindig” szónak szerepelnie kell a mondatban.
I don’t want to play with you any more. You are always cheating. Nem akarok többet veled játszani. Te mindig csalsz.
I can’t stand any more. My neighbors’ are always asking me a favour. Nem bírom már tovább. A szomszédaim állandóan szívességet kérnek tőlem.

Jani: Where is your coat?
Julcsi:I don’t know.
Jani: Julcsi, I don’t understand you, you are always leaving everything.

Hol a kabátod?
Nem tudom.
Julcsi, én nem értelek téged, te mindig elhagysz mindent.

I hate the cheap products. They are always going wrong soon. Utálom az olcsó termékeket. Azok mindig gyorsan tönkre mennek.

c) Amikor egy előre megbeszélt/leegyeztetett dolog történik a jövőben:

I am seeing my doctor next week. Meglátogatom az orvosom jövő héten.
We are going on honeymoon next month. Nászútra megyünk jövő hónapban.
Are they flying to Great Britain tomorrow? Holnap repülnek el Nagy Britanniába?

Egyik történés sem most zajlik le, de megbeszélt időpontokról van szó, így használható a Folyamatos jelend idő.

d) Változó jelenségeknél:

The average temperature is growing and growing because of the global warming. Az átlagos hőmérséklet nő és nő a globális felmelegedésnek köszönhetően.
More and more forests are disappearing because of the deforestation. Egyre több és több fa tűnik el a favágásnak köszönhetően.
Az ige +ing esetében mint már láthattuk is történhet változás az írásban. A szabályok a következők.
Az e betűre végződő szavak esetében eltűnik az e! dive- diving (búvárkodik)
Az y betűre végződő szavak esetében az y-on megmarad: fly- flying (repül)
Rövid szavak esetében mássalhangzó kettőzés tapasztalható:
put- putting (rak) run- running (fut)sit-sitting (ül) set-setting (beállít)

Vannak olyan igék, amik nem cselekvést fejeznek ki, így őket alapesetben nem lehet folyamatos igeidőkbe rakni. Például ott van a „szeret” ige. Ez inkább egy állapot, mint cselekvés. Állandó. mindig szeretünk, nem pedig csak ebben a pillanatban. Vagy az emlékezik ige. Ezt sem folyamatosan tesszük, egyszerűen csak emlékezünk, ami egy „állapot”. A következő igecsoportokra vonatkozik ez a „szabály”:

a) Olyan igék, amik szeretet vagy utálatot (vagy a kettő közti átmenetet) közölnek:
like – szeret, dislike- nem szeret, hate- utál,love- nagyon szeret enjoy- élvez preferjobban kedvel

b) érzékelést kifejező igék:
know-ismer/tud remember-emlékszik forget-elfelejt believe –hisz think-gondol realise-észlel see-lát taste-kóstol hear-hall

c) Vannak egyik csoportba sem tartozó igék az úgynevezett kivételek:
belong-tartozik valamihez cost-kerül valamibe mean-jelent appear-feltűnik own-birtokol owe-tartozik need-szüksége van valamire want-akar have-birtokol

Csodák csodájára a kivételeknek is vannak kivételeik. Ez annyit tesz, hogy a szavakat mégis lehet Folyamatos Jelen időben használni, csak ebben az esetben speciális jelentésük lesz!
1)I think she is trusty. Ő megbízható. (think –gondolom, hiszem, hogy megbízható)
I am thinking about our relationship. Gondolkodom a kapcsolatunkról (ezt fontolgatom magamban)
2)I can see the airplane. Látom a repülőgépet. ( see-lát, érzékelés kifejezése) I am seeing my doctor next week. Meglátogatom az orvosom jövő héten ( megbeszélt időpontom van, a „see” jelentése így meglátogat)
3)She looks tired.Fáradtnak látszik (look látszik, érzékelés)
She is looking at the sentences.Nézi a mondatokat ( look = tanulja, memorizálja)
4)That girl smells of a good parfume. Az a lánynak jó parfüm illata van. (illata van valaminek)
The cat is smelling the food. A macska szagolja az ételt (szagol a jelentése a smell-nek) 5) We have two tickets. Van két jegyünk (have-birtoklást fejez ki) We are having dinner. Vacsorázunk (have dinner- eat dinner = evésről van szó, egy kifejezést láthatunk itt)
6) Your soup tastes good. Jó ízű a levesed (érzékelésről van szó)
Why are you tasting the dish during the cooking? Miért ízleled meg az ételt főzés közben? (ízlelésről van szó, ami egy cselekvés)
7) They are selfish. Ők önzőek (egy állapotról van szó, ami állandó)
They are being selfish. Ők most önzőek ( egy átmeneti állapotról van szó, általában nem szoktak önzőek lenni, de most „rossz napjuk van”.)

EGYSZERŰ MÚLT IDŐ

Egyszerű múlt idő, a nevében is benne van, hogy a múlttal foglakozik „egyszerű formában”. Ezt az igeidőt akkor használjuk, ha a múlt egy adott időpontjában egyszer megtörtént eseményt mesélünk el. Mi lehet ilyen? Tegnap vettem egy Csernus könyvet. A múltban történt. Az „adott időpont” a tegnap. Egyszer történt meg, hogy megvettem a könyvet.
Nézzük a képzését: Alany+ige2+ többi mondatrész.
Eddig kísértetiesen hasonlít az Egyszerű Jelen időre, a bökkenő az a kettes szám az ige mellett. A kihívás benne az, hogy a második oszlop szavait kell tudni hozzá azaz az igék második alakját. Viszont könnyebbség, hogy he,she,it-nél semmilyen változtatás nincs, azaz ugyan úgy kell kezelni őket ebben az igeidőben, mint a többi személyes névmást.
Vannak az úgynevezett irreguláris igék. Ezeket kell külön megtanulni:
write – wrote ír írt make made készít készített go went megy ment
köztük szerepel olyan, ami írásban nem változik csak kiejtésben: read/read (ríd/red) olvas, olvasott.
Van köztük olyan is, amelyik sem írásban, sem szóban nem változik: cut/cut (kát/kát) vág,vágott.
A rendhagyó igék( szerencsére ebből van a több) esetében csak két dolgot kell tudnunk:
vagy ED-ra vagy sima D-re kell változtatnunk az ige végét:
translate translated fordít fordított clean cleaned takarít takarított
Lássunk mondatokat is:
Last winter we spent our holiday in Genf. Múlt télen Genfben töltöttük a szabadságunkat.
I watched a movie last week. Múlt héten egy filmet néztem meg.
She phoned me yesterday. Tegnap felhívott engem.
They painted a picture last month. Múlt hónapban festettek egy képet.
Last year I visited my friend in Genf. Tavaly meglátogattam a genfi barátomat.
Az igeidő egyéb használata:
Események, melyek egymás után rögvest történnek. Például egy történet elmesélése.
First, he opened the door and He looked around. Then the girl appeared and they kissed each other. Először kinyitotta az ajtót és körülnézett. Majd a lány feltűnt és megcsókolták egymást.
Múltbeli állítások vagy szokások kifejezésére is használják.
People traveled by carriage in those days. Az emberek lovaskocsin utaztak azokban a napokban.
People weared guns in the Wild West. Az emberek pisztolyt hordtak maguknál a Vadnyugaton.

Amikor egy már eltávozott emberről beszélünk:
Fangio won five championships in the Formula 1. Fangio 5 viágbajnoki címet nyert az F1-ben.
Walter Mattau acted in many films. Water Mattau számos filmben játszott.


Tagadó mondat az Egyszerű Múlt időben egyáltalán nem bonyolult. Itt már csak egy segédige van: a DID, ezt használjuk minden személyes névmásnál. Ez a DID azonban már jelöli, hogy a múlt időben vagyunk, tehát már nem kell az igét második alakjában használni:
Alany+ did+not+ige1+többi mondatrész.
Az, hogy az ige1 alakjában kap szerepet azért van, mert a DID már mutatja a múlt időt. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor Egyszerű Jelen időben, az ige nem kap S- betűt, mert a DOES-ban már benne van.
We did not steal your bag from the room. Mi nem loptuk el a táskád a szobából.
They didn’t dance at the theatre. Ők nem táncoltak a színházban.
She didn’t cry in the disco. Ő nem sírt a diszkóban.
I didn’t eat a sandwich in the bar. Nem ettem szendvicset a bárban.
Kérdő mondatban is csak a „DID” segédige van. Használata ugyanaz mint a DO/DOES. Nem fordítjuk és a mondat elejére tesszük.
Eldöntendő múlt idejű kérdés:
Did you see Tom yesterday? Láttad Tomot tegnap?
Yes, I did. Igen. (láttam)
No, I didn’t. Nem. (nem láttam)
Did they meet Tom last week? Találkoztak Tommal múlt héten?
Yes, they did. Igen. (találkoztak)
No, they didn’t. Nem. (nem találkoztak)

Kifejtős kérdés múlt időben:
What did you do last night?Mit csináltál este?
Where did they go last month?Hova mentek múlt hónapban?
Why did you steal his bag?Miért loptad el a táskáját?
How often did you play tennis? Milyen gyakran teniszeztél?
A kérdőszavaknál megint el kell különíteni a „who” kérdőszót:
Who was that man? Ki volt az az ember?
Who stole his bag? Ki lopta el a táskáját?
Who were those guys? Kik voltak azok a srácok?
Who catched that guy? Ki kapta el azt a srácot?

Amikor állapotra/létre kérdezünk akkor a „was/were” kap szerepet, hisz ez a múlt időben használatos létige. Azonban ha egy cselekvésre kérdezünk rá, hogy azt ki csinálta akkor az ige2 alakját kell használnunk. Ez azért szükséges, mert a cselekvőre kérdezünk. Hogy miért nincs did? Azt az sziget lakók ükapái tudhatják csak. Van még egy kivétel: What happened with you? Mi történt veled? What happened? Mi történt?

Az ED/D jelöli a múlt időt azoknál az igéknél, amik rendhagyóak. Akár az s/es esetében itt is meg kell néznünk írásban mi változik:
Ha az ige E-re végződik csak D betűt kap: bake/baked (süt) promise/promised (ígér)
Mássalhangzó kettőződésnél ED van: stop/stopped (megáll) rub/rubbed (dörzsöl)
Mássalhangzó+y-ra végződő szavak esetében „ied”: cry/cried (sír)try/tried (megpróbál)
Magánhangzó+í-ra végződő szavak esetében:”ed”stay/stayed (marad) destroy/destroyed (rombol)

Kiejtésben is van különbség:
/id/-nek ejtjük ha az ige T és D-re végződik landed (lendid) landol needed (nídid) szükséges volt
/t/-nek ejtjük ha k,s,ts,f,p: booked (bukt) lefoglalt kissed (kist) csókolt jumped (dzsámpt) ugrott
/d/ minden egyéb esetben: dived (dájd) merült watered (vótörd) locsolt

Tananyagokhoz kapcsolódó tesztek

Nézzünk akkor egy két feladatot a határozatlan névmásokkal kapcsolatban:

window mouse house hour
owl aunt alarm ambulance
ivory entry bowl fork
saucepan ground eye underwearVissza a teszt tananyagához!